เทศบาลตำบลพิมาย ที่อยู่ 316/14-15 หมู่ 14 ถ.หฤทัยรมย์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์. 0-44-471-121 โทรสาร. 0-44-471-121 E-mail : admin@phimailocal.go.th