การสนับสนุนรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย

20 เม.ย. 64

เทศบาลตำบลพิมายร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์