การซ่อมถนนส่วนที่ชำรุด บริเวณถนนชายชล (สนามแข่งเรือ)

17 ต.ค. 66
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมถนนส่วนที่ชำรุด บริเวณถนนชายชล (สนามแข่งเรือ) ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา