การซ่อมถนน บริเวณถนนอนันทจินดา (สี่แยกไฟแดง), ถนนชายชล และถนนวนปรางค์ (แยกทางเข้าวัดเดิม)

26 ต.ค. 66
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมถนน บริเวณถนนอนันทจินดา (สี่แยกไฟแดง), ถนนชายชล และถนนวนปรางค์ (แยกทางเข้าวัดเดิม) ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา