การซ่อมเปลี่ยนหลอดโคมไฟบริเวณถนนประตูหิน, ถนนหน้าวัดบูรพาพิมล และถนนราชชนนีลีลา

11 ต.ค. 66
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมเปลี่ยนหลอดโคมไฟบริเวณถนนประตูหิน 1 โคม, ถนนหน้าวัดบูรพาพิมล 1 โคม และถนนราชชนนีลีลา 1 โคม ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา