การซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ถนนหฤทัยรมย์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

09 ต.ค. 66
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ถนนหฤทัยรมย์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา