การซ่อมโคมไฟที่ดับชำรุดและดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่บังโคมไฟ บริเวณถนนรอบสระเพลง

16 ต.ค. 66
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมโคมไฟที่ดับชำรุดและดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่บังโคมไฟ บริเวณถนนรอบสระเพลง ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา