การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนตะวันตกวัดเดิม (คุมนาน้อย), ถนนสุริยาอัสดง, ถนนหน้าวัดเดิม, ถนนเมืองทอง, ถนนพิบูลย์รัตน์และถนนโสภณโคธา

17 พ.ย. 66
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนตะวันตกวัดเดิม (คุมนาน้อย), ถนนสุริยาอัสดง, ถนนหน้าวัดเดิม, ถนนเมืองทอง, ถนนพิบูลย์รัตน์และถนนโสภณโคธา ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา