การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสุริยาอัสดง, ถนนชมสระ, ชุมชนส่วยใน และชุมชนทุ่งเลนทอง

06 ธ.ค. 66
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสุริยาอัสดง, ถนนชมสระ, ชุมชนส่วยใน และชุมชนทุ่งเลนทอง ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา