การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสุริยาอุทัย, ถนนร่มไทร, ถนนชมสระ, ชุมชนตะวันตกวัดเดิม, ชุมชนประตูหิน

13 ธ.ค. 66
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 15.20 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสุริยาอุทัย, ถนนร่มไทร, ถนนชมสระ, ชุมชนตะวันตกวัดเดิม, ชุมชนประตูหิน ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา