การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนราชชนนีลีลา, ชุมชนส่วยใน(ซอยโรงหวาย), ชุมชนทุ่งเลนทอง

13 ธ.ค. 66
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 15.20 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนราชชนนีลีลา, ชุมชนส่วยใน (ซอยโรงหวาย), ชุมชนทุ่งเลนทอง ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา