การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสุริยาอุทัยและถนนรอบสระเพลง

20 พ.ย. 66
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสุริยาอุทัยและถนนรอบสระเพลง ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา