การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนราชชนนีลีลา, ถนนชุมชนทุ่งเลนทอง

17 ต.ค. 66
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนราชชนนีลีลา, ถนนชุมชนทุ่งเลนทอง ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา