การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนเทศบาล 2, ถนนสระแก้ว

21 ต.ค. 66
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนเทศบาล 2, ถนนสระแก้ว ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา