การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนพิบูลย์รักษ์ (ซอยโรงหวาย) และถนนเคียงคลอง

25 ต.ค. 66
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนพิบูลย์รัตน์ (ซอยโรงหวาย) และถนนเคียงคลอง ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา