การต่อสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ (ถนนท่าสงกรานต์) เทศบาลตำบลพิมาย

20 ธ.ค. 62