การทำถนนรอบฝาท่อสายไฟใต้ดิน บริเวณถนนอนันทจินดา หัวสะพานแข่งเรือ

25 ต.ค. 66
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการทำถนนรอบฝาท่อสายไฟใต้ดิน บริเวณถนนอนันทจินดา หัวสะพานแข่งเรือ ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา