การประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน

24 พ.ย. 66
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 256 เวลา 09.00 น.
นายภักดี อุสาห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เป็นประธานในประชุม พร้อมด้วยผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล, ผู้แทนส่วนราชการ และผู้แทนภาคประชาชน