การประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน งานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2566

19 ต.ค. 66
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566
นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน งานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นายทองแถม สมนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย, นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย, นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลพิมาย ณ ห้องประชุมหินทรายเทศบาลตำบลพิมาย
โดยมี ตัวแทนปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครองอำเภอพิมาย, ตัวแทนสถานีตำรวจภูธรพิมาย, นายชัยวัฒน์ สุขะเดชะ รองประธานสภาเทศบาลตำบลพิมาย และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม