การประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566

28 ธ.ค. 66
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายชัยวัฒน์ สุขะเดชะ รองประธานสภาเทศบาล เป็นประธานในประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และผู้แทนประชาชน เข้าร่วมประชุม