การประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

24 พ.ค. 67
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี นายบุญชัย ตรีพัฒนาสุวรรณ ประธานสมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธาน พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุม