การประชุมสรุปงานเทศกาลเที่ยวพิมายในส่วนของการประกวดอาหารพื้นบ้านและการรำบวงสรวงในปราสาทหินพิมาย ประจำปี 2566

26 ต.ค. 66
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566
นางสาวสุชาดา ตั้งก้องเกียรติ นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมประชุมสรุปงานเทศกาลเที่ยวพิมายในส่วนของการประกวดอาหารพื้นบ้านและการรำบวงสรวงในปราสาทหินพิมาย ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอำเภอพิมาย ชั้น 2
โดยมี นางปิยมาภรณ์ รัตนจันทร์ ประธานกลุ่มคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพิมาย และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพิมาย เข้าร่วมประชุม