การประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีหน่วยงานสัมพันธ์ “พิมายเกมส์” ครั้งที่ 2

21 พ.ย. 66
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.
นายอิทธิพล ศิวะโรจน์จินดา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นางนงลักษณ์ อริยเดช ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีหน่วยงานสัมพันธ์ “พิมายเกมส์” ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพิมาย ชั้น 2 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ทางอำเภอพิมายได้กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในอำเภอพิมายทุกภาคส่วน ภายใต้ชื่อการแข่งขัน “พิมายเกมส์” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2566 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพิมาย โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มหน่วยงาน แบ่งการแข่งขันกีฬา ออกเป็น ประเภท ฟุตบอล 7 คนชาย วอลเลย์บอลหญิง ตะกร้อชาย เปตอง ชาย-หญิง กีฬามหาสนุก (กีฬาพื้นบ้าน) และประกวดกองเชียร์
โดยมี นายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯและหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมประชุม