การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ

20 มี.ค. 67
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.
นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นางสาวกัญจนพร มีศิลป์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพิมาย ชั้น 2 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
   เนื่องด้วยอำเภอพิมายได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมา ว่า นายกรัฐมนตรีและคณะ มีกำหนดเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 และมีกำหนดเดินทางลงพื้นที่อำเภอพิมาย ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น.
โดยมีนายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย เป็นประธานในประชุม และหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม