การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

07 พ.ย. 66
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ทั้ง 9 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา