การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2566

01 ธ.ค. 66
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ทั้ง 9 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายอิทธิพล ศิวะโรจน์จินดา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล มาร่วมพบปะประชาชน
กำหนดการรับมอบเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการ เริ่มวันที่ 1-3 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
*ในการรับมอบเบี้ยยังชีพแต่ละครั้งให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรคนพิการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง และแต่งกายสวมใส่ชุดผ้าไทย