การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2566

04 ธ.ค. 66
วันที่ 2-3 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ทั้ง 9 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายอิทธิพล ศิวะโรจน์จินดา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มาร่วมพบปะประชาชน