การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มกราคม 2567

08 ม.ค. 67
วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2567 เวลา 17.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มกราคม 2567 ทั้ง 9 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายอิทธิพล ศิวะโรจน์จินดา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มาร่วมพบปะประชาชนผู้สูงอายุ