การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

08 พ.ค. 66

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566

นางสาวกรรณิการ์ พัฒพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

ลงพื้นที่พบปะประชาชน พร้อมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพิมาย