การลงทะเบียนผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเมืองพิมาย

17 ต.ค. 66
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566
เทศบาลตำบลพิมาย ได้เปิดรับลงทะเบียน ยืนยันสิทธิผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเมืองพิมาย และชี้แจงหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อปฏิบัติในการจำหน่ายสินค้า ในงานเทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา