การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปี ๒๕๖๒

20 ธ.ค. 62