การเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดบริเวณถนนสุริยาอัสดง

16 ต.ค. 66
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด จำนวน 2 ฝา บริเวณถนนสุริยาอัสดง ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา