การเปลี่ยนโคมไฟสาธารณะ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา (สระเพลง)

20 ต.ค. 66
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการเปลี่ยนโคมไฟสาธารณะ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา (สระเพลง) ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา