การเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

10 พ.ค. 66
                           โรคพิษสุนัขบ้ามีอันตรายถึงชีวิต ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย และสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้ในการรักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน โดยสามารถเข้ารับการฉีดวัคซึนได้ทีโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน
                           การปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากถูกสุนัขหรือแมว กัด ช่วน ให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดทันที เช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและรีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเข้ารับการรักษาที่ถูกต้อง
                           หากพบว่าสุนัขหรือแมว กัด ช่วน ดนเองหรือผู้อื่น ให้นำสุนัขหรือแมวไปขังไว้ เพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย 10 วัน หรือพบสัตว์สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดทันที