กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2566

30 พ.ย. 66
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2566
ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566
เวลา 17.00 น.
-ชุมชนฅนวัดเดิม
-ชุมชนโบสถ์แก้ว
-ชุมชนปราสาทหินพิมาย
ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566
เวลา 17.00 น.
-ชุมชนสามสระสามัคคี
-ชุมชนวังบูรพา
-ชุมชนบ้านส่วยพัฒนา
ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2566
เวลา 17.00 น.
-ชุมชนบ้านใหม่สามัคคี
-ชุมชนประตูชัยพิมาย
-ชุมชนไตรมิตรพัฒนา
ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
*ในการรับมอบเบี้ยยังชีพแต่ละครั้งให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรคนพิการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งและให้แต่งกายสวมชุดผ้าไทย