กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มกราคม 2567

22 ธ.ค. 66
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มกราคม 2567
ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567
เวลา 17.00 น.
-ชุมชนสามสระสามัคคี
-ชุมชนวังบูรพา
-ชุมชนบ้านส่วยพัฒนา
ณ บริเวณหน้าพลับพลาเปรื้องเครื่อง อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ในวันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2567
เวลา 17.00 น.
-ชุมชนบ้านใหม่สามัคคี
-ชุมชนประตูชัยพิมาย
-ชุมชนไตรมิตรพัฒนา
ณ บริเวณหน้าพลับพลาเปรื้องเครื่อง อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2567
เวลา 17.00 น.
-ชุมชนฅนวัดเดิม
-ชุมชนโบสถ์แก้ว
-ชุมชนปราสาทหิน
ณ บริเวณหน้าพลับพลาเปรื้องเครื่อง อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
*ในการรับมอบเบี้ยยังชีพแต่ละครั้งให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรคนพิการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งและให้แต่งกายสวมชุดผ้าไทย