กำหนดการ เปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567

03 พ.ค. 67
กำหนดการ เปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
– ชุมชนสามสระสามัคคี
– ชุมชนวังบูรพา
– ชุมชนบ้านใหม่สามัคคี
ณ วัดบูรพาพิมล (บุ่ง)
เวลา 13.00 น. – 15.00 น.
– ชุมชนบ้านส่วยพัฒนา
– ชุมชนไตรมิตรพัฒนา
ณ ศาลาประชาคมบ้านส่วยฯ
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
– ชุมชนประตูชัยพิมาย
– ชุมชนปราสาทหิน
ณ ศาลาวัดใหม่ประตูชัย
เวลา 13.00 น. – 15.00 น.
– ชุมชนฅนวัดเดิม
– ชุมชนโบสถ์แก้ว
ณ ศาลาวัดเดิม
ฉีดฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม เฉพาะสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลพิมาย
หมายเหตุ หากใช้บริการนอกวันและเวลาที่กำหนด มีค่าธรรมเนียม ตัวละ 30 บาท