กำหนดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

19 ก.ค. 66

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพิมาย จะมีการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 (ช่วงเช้า) และในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 (ช่วงบ่าย) โดยใช้เส้นทางถนนวนปรางค์ ระหว่าง สถานีดับเพลิงถึงลานจอดรถหน้าวัดเดิม

จึงขออภัยในความไม่สะดวก เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้ถนนดังกล่าว

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน