กำหนดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2566

04 ก.ย. 66
เทศบาลตำบลพิมาย กำหนดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2566 👵👴
.
🔹ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566🔹
.
โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป