กำหนดวัน เวลา สถานที่ เงื่อนไขการประมูลราคาซื้อยนต์บรรทุกขยะ ขนาด6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย

17 ก.ย. 61