กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ ถนนชลประทาน (เส้นไทรงาม)

14 มี.ค. 67
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลพิมาย และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ ถนนชลประทาน (เส้นไทรงาม) ปรับปรุงถนน ถางหญ้า ทำความสะอาด เพื่อรองรับเปิดใช้ถนนในการสัญจรเลี่ยงถนนสะพานท่าสงกรานต์