กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว”

22 มี.ค. 67
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.
นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายอิทธิพล ศิวะโรจน์จินดา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีนายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ และหัวหน้าส่วนราชการฯ ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม