กิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเมรุพรหมทัตและคูเมืองพิมายด้านทิศเหนือ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน

05 มิ.ย. 67
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลพิมาย และคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 9 ชุมชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเมรุพรหมทัตและคูเมืองพิมายด้านทิศเหนือ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ณ บริเวณลานพรหมทัต ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ สนเล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี, หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย, หัวหน้าส่วนราชการฯ, สถานศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม