กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันจักรี”

05 เม.ย. 67
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.
นายอิทธิพล ศิวะโรจน์จินดา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันจักรี” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการฯ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม