กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติ อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสระเพลง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567

01 เม.ย. 67
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติ อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสระเพลง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 ณ โบราณสถานสระเพลง ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย, หัวหน้าส่วนราชการฯ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม