กิจกรรมประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

29 เม.ย. 67
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย, นางสาวกัญจนพร มีศิลป์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมกิจกรรมประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาชุมชนบ้านส่วยพัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา