กิจกรรมพิธีไหว้ครู

20 มิ.ย. 67
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล, นายบุญชัย ตรีพัฒนาสุวรรณ ประธานสภาเทศบาล และนายมงคล เสาวภา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมพิธีไหว้ครู ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา