กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตื์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

12 ส.ค. 66

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลพิมาย โดยนางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 และได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนในพื้นที่ ผสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายผ้าไตร ภัตตราหาร
จตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในภาคเช้า และมีกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงินและพิธีจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล ในช่วงเวลาค่ำ