กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เทศบาลตำบลพิมาย

28 ก.ค. 66

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลพิมาย โดยนายทองแถม สมนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าง และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ลานพรหมทัต มีกิจกรรมดังนี้
ภาคเช้าพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ถวายผ้าไตร ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร พระสงฆ์อนุโมทนา
ภาคเย็น พิธีถวานเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10