กิจกรรม “เปิดไฟโบราณสถานยามราตรี Light Up ประดับเมือง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองพิมาย” และเนื่องในโอกาสสำคัญ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐา​ธิราชเจ้า กรมสมเด็จ​พระเทพรัตนราชสุดา​ฯ สยาม​บรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน​ ๒๕๖๕ และวันอนุรักษ์​มรดกไทย ประจำปีพุทธศักราช​ ๒๕๖๕ โดยมีกำหนดเปิดไฟส่องสว่าง #โบราณสถานปราสาทพิมาย และ #โบราณสถานเมรุพรหมทัต ในค่ำคืน วันที่ ๓๑ มีนาคม ถึง ๒ เมษายน​ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ -​ ๒๐.๓๐ น.

22 เม.ย. 65